نرخ مغز گردو در بازار

نرخ مغز گردو در بازار می تواند تحت تاثیر شرایط بازار دچار تغییر شود. تغییر نرخ گردو متاثر تغییر میزان عرضه و تقاضای این محصول می باشد.

آنچه در این مقاله می‌خوانید:

مهمترین موضوعاتی که منجر به تغییر نرخ مغز گردو در بازار می شود، موضوعاتی هستند که به طور مستقیم بر میزان عرضه و قاضای محصول تاثیر می گذارند. چنانچه میزان تقاضا بیش از فراوانی محصول باشد، نرخ مغز گردو در بازار افزایش می یابد و چنانچه میزان عرضه بیش از تقاضا باشد نرخ مغز گردو در بازار کاهش می یابد. ولی چه مسائلی بر میزان عرضه و تقاضا تاثیر می گذارند؟

تغییر نرخ مغز گردو در بازار

با آغاز فصل برداشت گردو، میزان فراوانی محصول در بازار افزایش می یابد. اگر کشاورزان بر عرضه محصول در بازار مدیریت نداشته باشند، این موضوع سبب به هم خوردن تعادل بازار می شود. و قیمت مغز گردو کاهش پیدا می کند. از طرفی به دلیل عرضه زیاد در بازار، در اواخر فصل امکان مواجهه با کمبود محصول را خواهیم داشت. بنابراین در پایان فصل نیز با کمبود مغز گردو مواجه می شویم. البته در برخی ایام سال نظیر اعیاد و جشن های ملی، به دلیل بالا بودن تقاضا، نیاز است متناسب با آن میزان عرضه را افزایش دهیم. با این وجود همواره نیاز است که کنترل مناسب بر عرضه مناسب با تقاضا داشته باشیم. تابتوانیم از نوسانات              walnut kernels rate in the market جلوگیری کنیم. و آن را به حداقل مقدار ممکن برسانیم.

قظعا تغییر در قیمت مغز گردو در بازار موجب آزار تجار و فعالین این حوزه می شود. بنابراین مدیریت صحیح در این زمینه و با هدف جلویگری از تغییر قیمت مغز گردو بسیار حائز اهمیت است.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما